Saturday , 8 May 2021
Naxcivan

“تاریخ ساختگی ارمنی بنا به روایت مورخان خودش”


از قرن ۱۸ تا به امروز مسئله قره باغ یکی از مشکلات بدیهی است. علیرغم اینکه قره باغ کوهستانی بخش جدایی ناپذیر آذربایجان هست، پراکنش ارمنی این را انکار میکند. اما حقیقت را قبول کرده است. کم نیستند کسانیکه درمورد گذشته ارمنیها حرف زدند. مورخ مشهور ارمنی آیکازیانگ” اولین سلسله تاریخ ارمنی از شخصیتهای ارمنی تشکیل نمیشود، بلکه عبارتست از اشخاصی است که از داستانهای دروغین  اخذ شده است. خود “موسس خورناسین” مورخ قرن پنجم نیست، او مورخ جعلی قرن هفتم است که در مورد حقایق ملت خود در کتاب ” تاریخ ارمنی” قلم فرسایی کرده است. یک مورخ دیگر ارمنی” ن پاسترماجیان” ورود هایک ارمنی و قوم او را به ارمنستان مربوط به ۲۲۰۰قبل از میلاد میداند وتا سال ۸۰۰ قبل از میلاد لیستی از رهبران دینی و پادشاهان را که جایگزین هم شده اند را نشان میدهد. علم معاصر این دروغگویی را تایید نمیکند. او بابیان اینکه ” علیرغم فرد فرد جامعه، مردم به بالا بردن سن علاقه نشان میدهند، دروغین بودن تاریخ ارمنی را تصدیق میکند. کسیکه دروغهای موسس خورناسین راکه نویسنده اطلاعات دروغین ارمنی و دوستدار پراکندگی ارمنی است، برملا کرد، “گوورک اصلان میباشد که در سال ۱۹۰۹ در کتاب خود تحت عنوان” تحقیقات تاریخی درمورد ساکنان ارمنستان” میگوید: ماباید قبول کنیم که موسس خورناسین حکایات خود را از داستانهای سوریه اخذ کزده ویا از خرافات موجود در ارمنستان شنیده است که بنحو استادانه ای آنهارا در اثرات خود منعکس کرده است. خود او ازمنابع تاریخی ایران و سوریه استفاده کرده است. اوبا برداشتن بخشهایی از جنگهای یهودیان یاسنخن،و برداشت تاریخ کلیسای ایزبن از مالالز، وبا گنجاندن آنها در تاریخ خود، افکار خودش را مشخص میسازد. “زوری بالایان” بخاطر ادعاهای خود درباره ارمنیان قره باغ و نخچوان بخاطر تناقضاتش شناخته میشود. این مورخ بانام بردن از قره باغ بعنوان “وطن” از طرف دیگر بابیان اینکه “اگر در سال ۱۸۲۸ معاهده مشهور ” ترکمانچای” نبود، اگر گریبایدوف و آبوویان نبودند، اگر سربازان روس نبودند، امروزه زیارتگاههای تازه تاسیس ارمنی در شهرها و روستاهای معاصر وجود نداشت” نبود سکنه بومی در اینجا را به زبان می آورد. دیگر مورخ ارمنی ب. ایشخانیان هم با بیان عقیده خود مبنی اینکه “یک بخش از ساکنان موجود در قره باغ ازنسل قدیم آلبانهای بومی ساکن اینجا هستند، ویک بخش دیگر از ارمنیهای آواره شده از ترکیه وایران میباشند، برای آنان خاک آذربایجان پناهگاهی برای فرار از ظلم‌بوده است.”
باوجود این هم، در صورت فهم حقیقت هم، بادروغهای غیرمنطقی سعیشان را در کتمان حقیقت میتوان دید. نه تنها بخاطر دروغ، آثار مورخان ارمنی که میخاهند اطلاعات درست را درباره تاریخ خودشان به دنیا ونسلهای آینده برسانند، محکوم میشوند، مورد ایراد قرار گرفته و متهم به دروغگویی میشوند .

Check Also

“مسجد سردار قربانی خرابکاری ارامنه”

از مسجد سردار یا “مسجد عباس میرزا” که در نزدیکی کاخ سردار واقع در قلعه …