Saturday , 15 May 2021
Naxcivan

“قلعه اورود که توسط ارمنستان اشغال شده در اراضی قدیم آذربایجان قرار دارد.”

قلعه اورود که در نزدیکی روستای اورود قرار دارد، یک قلعه تاریخی ترک میباشد. این قلعه که برروی یک صخره بلند ولغزنده قرارگرفته، از سه طرف به دره عمیق رود بازارچای، واز یک طرف هم توسط دیوارها احاطه شده است. در بین اهالی بومی آذربایجانی اعتقاد براین است که یک راه مخفی از قلعه به رودخانه وجود دارد. در زیر قلعه سنگی آثاری از یک سکونتگاه بزرگ به درازای تقریبا نیم کیلومتر به چشم میخورد.
اسم قلعه اورود در منابع مربوط به وقایع سال ۴۵۰ برده میشود. این قلعه در سال۱۱۰۴ از طرف سلجوقیها، در سال ۱۳۸۶از سوی امیر تیمور و درسال ۱۴۰۷ از طرف قره یوسف فتح شده است. در سال ۱۹۶۸/۰۷/۰۳ ارامنه با تغییرنام روستای اورود به “وروتون”، نام قلعه را نیز “وروتونبرد” گذاشتند. بدین ترتیب تا سال ۱۹۸۸ در روستای اورود فقط ترکهای آذری زندگی میکردند. اولین اسکان ارامنه در این روستا بعداز قتل عام ترکهای آذربایجان غربی در سال ۱۹۸۸ بوده که به اینجا کوچ داده شده اند. مهمترین بخش مجموعه بناهای یادبود در نزدیکی روستای اورود قبرستان متعلق به آذربایجان هست که به قرون وسطی مربوط میشود. در قبرستان مزبور سنگ قبرهایی با تزئینات هنری و مجسمه های سنگی روی قبرها ومجسمه های قوچ وجود داشت. در قبرستان ۱۳ مجسمه سنگی و۴ مجسمه قوچ شکل روی قبر وجود داشت. در سال ۱۹۶۱ در روستای اورود پروفسور م. نعمتوا عضو گزارشگر AMEA که برای ماموریت علمی حضور داشت، در مورد یکصد اثر بناهای تاریخی قرون ۱۵ و۱۷ تحقیق کرده است. بر روی همین بناهای تاریخی بزبان عربی هویت مرحوم، تاریخ مرگ وبعضا هم علت مرگ قید شده است.

Check Also

“مسجد سردار قربانی خرابکاری ارامنه”

از مسجد سردار یا “مسجد عباس میرزا” که در نزدیکی کاخ سردار واقع در قلعه …