Monday , 10 May 2021
Naxcivan

پتانسیل گردشگری نخجوان


جمهوری خودمختار باستانی نخجوان که یک سرزمین کهن آذربایجان محصوب میشود،از پتانسیل گردشگری بسیار بالایی برخوردار است. موقعیت جغرافیایی، آب وهوای منحصر به فرد، جانوران وگیاهان، جمهوری خود مختار نخجوان وآثار فرهنگی تاریخی شرایط مطلوب را برای توسعه صنعت گردشگری ایجاد میکنند. بناهای تاریخی ومعماری ازدوران باستانمومنه خاتونیوسف کوسیراوغلو، مقبره های گلستان، مجتمع معماری قره باغ وهمچنین بناهای تاریخی_افرا باستان، نارنج، درخت توت، درختان تاریخی، که بیش از800سال قدمت دارن وحفظ شده اند. شهرک باستانی Gamigaya، شهرک باستانی مردم باستان، غارkilit،نمادی از عظمت وشکست ناپذیری این مکاناست. قلعه آلچین، هاچاداغ باشکوه، قلعه بابک، اصحاب کهف، Gok_lol وصدها ماده معدنی وهنری است. در دسترس بودن منابع آب درمانی وغیره پتانسیل گردشگری نخجوان بی نظیر است کارهای چشمگیری برای بهره برداری هرچه بیشتر از این پتانسیل انجام شده است، پارکهای تفریحی در شهرها ومناطقی ساخته شده اندکه دستاوردهای معماری ملی ومدرن را بهمراه دارد، هتل های مدرن برپا شده، بناهای جدید احیا شده وبناهای معماری قدیمی نیز مرمت وبازسازی شده اند، درسال2008، مرکز فیزیوتراپی دوزگ همچنین بیمارستان آب دار تگ آرسیلیسی در سطح نیازهای مدرن بازسازی شدند وکلیه شرایط را برای معاینه، معالجه واستراحت ایجاد کردند، مناظر طبیعی رنگارنگ جمهوری خودمختار، شرایط آب وهوایی مطلوب وآبهای معدنی از اصلی ترین عوامل موثر در توسعه اکوتوریسم هستند که درتوسعه اکوتوریسمنقش دارند. اماکن مذهبی زیارتگاها وائمه جماعاتی که در جمهوری خودمختار وجود دارد، به ویژه حرم اصحاب کهف که در سوره کهف ذکر شده، از نظر توسعه گردشگری مذهبی از اهمیت بسیاری برخوردار هستند، مجموعه زیارتی اصحاب کهف از کلیه امکانات لازم برای بازدیده بازدیدکنندگان برخوردار است.مقبره نوح درنخجوان نیز یکی از بیشترین مناطق جاذب گردشگر می باشد. رههای ارتباطی بیرون شهر کاملا سهل الوصول هستند حتی دور افتاده ترین روستاهای جمهوری خودمختار نیز چنین جاده های راحتی را دارا میباشند. همچنین سفر ریلی به چندین روستای جمهوری خود مختارامکان پذیر است. در حال حاضر اتوبوس های مسافر بری از طریق جمهوری اسلامی ایران به پایتخت باکو وهمچنین باتومی، گرجستان از طریق ترکیه امکان پذیر میباشد. پروازهایی از فرودگاه بین المللی نخجوان به باکو وگنجه، ومسکو، استانبول موجود میباشد. درجوهوری خودمختار اقدامات مستمر برای ایجاد امکانات مدرن گردشگری درحال انجام است. راه اندازی مرکز تفریحی آغبلاغ وسایر امکانات زیر ساختی گردشگری در شهبوز درسال 2013شرایط مطلوبی رابرای توسعه گردشگری تفریحی ایجاد کرده است.

Check Also

“مسجد سردار قربانی خرابکاری ارامنه”

از مسجد سردار یا “مسجد عباس میرزا” که در نزدیکی کاخ سردار واقع در قلعه …